LA MIRANDA DEL ECOS

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Els Ecos són el segon cim de Montserrat, amb els seus 1220 metres d'alçada. Aquesta zona esta formada pels tres monòlits dels Ecos; l'Eco Superior, l'Inferior i el del Mig, a més de la Miranda, el punt d'accessibilitat més fàcil, amb un cim més aviat planer i allargat. Des de la Miranda, podrem gaudir de una de les millors panoràmiques de la muntanya. Per arribar al cim dels Ecos, bo i caminant, solament podrem triar dos itineraris; el que remunta la canal dels Micos, o be el que puja des del camí que uneix coll de Porc amb el Montgròs, per un pas de cadenes.

La punta de la Miranda dels Ecos, vista des del recorregut que puja per la canal dels Micos

Des del coll que hi ha entre la Miranda i l'Eco del Mig, podem contemplar tot el sector dels Frares i Agulles

Abans d'assolir el cim, tenim unes bones panoràmiques del Bages

El Miquel Mas i el Francesc Camparola, pujant la Miranda dels Ecos

Per darrera de la Miranda, ens quedant els cims de l'Eco del Mig i l'Eco Superior

Perspectiva de la Miranda dels Ecos

Una vegada assolit el cim, és moment per recuperar forces, amb un bon esmorzar

Des de la Miranda dels Ecos,tenim una magnifica vista del punt més alt de Montserrat, el cim de Sant Jeroni