FONT DE SANT JOSEP

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Montserrat, com a tota muntanya calcaria, presenta problemes d'aigua, tot i així algunes fonts com la de Sant Josep, subsisteixen graciés a que algunes persones han continuat amb la tasca dels antics en l'arranjament de les fonts del massís, desenterrant-les de l'oblid. Aquesta font esta situada en el camí que puja des de la carretera (cruïlla del Casot), en direcció al GR-172 (725 metres).

Detall de la font