LES DAMES, DES D'UNA ALTRE PERSPECTIVA

Es normal anar a fer una via ferrada, i trobar-hi d'altres persones que han escollit la mateixa via, no tan normal es anar-hi, i trobar el seu equipador fent tasques de sanejament. Això ho hem pogut comprovar a la via ferrada de les Dames (Montserrat), on en Joaquim Olmo, creador d'aquesta via si perd més d'un dilluns, perquè la resta de dies, els seus visitants puguin gaudir d'aquest traçat amb tota la seguretat necessària.

Aquí teniu una mostra fotogràfica d'aquest dia de feina, amb el Joaquim Olmo i en Nico Molina, i la bona companyia de la Sigrid i en Jordi.

En Joaquim, a més de ser el creador de varies vies ferrades (les Dames a Montserrat, Olmo-Soler, Olmo-Urquiza, a Àger) i de moltes vies d'escalada de gran renom, en l'actualitat regenta a Barcelona una botiga de tot tipus de material per la practica dels esports d'aventura. JOM Big Wall la podeu trobar en el carrer Enamorats 39-41, molt a prop de la Plaça de les Glories. El seu telefon es el 93.231.16.72