REFUGI VICENÇ BARBÉ

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Membres del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, van iniciar els tràmits per aconseguir la construcció d'un refugi a Montserrat. Aquesta iniciativa, va ser possible graciés a la cessió d'un terreny a la regió de les Agulles, davant mateix de la cova de la Partió. El 23 d'abril de 1955, la Comissió de Refugis va rebre el primer projecte del CECB, que posteriorment fou modificat i millorat. El dia 7 d'octubre de 1958 el propietari del Bruc, Joan M. Casas de Muller signa l'escriptura notarial de cessió d'un terreny de 1575 metres quadrats, en la finca anomenada Corral d'en Pasqual. El dia 13 de juliol de 1959, fou aprovat el projecte pel Patronat Nacional de la Muntanya de Montserrat. El dia 15 de gener de l'any 1961, es va inaugurar el refugi Vicenç Barbé, en record d'aquest escalador que va perdre la vida, mentre escalava la Caputxa.
Vicenç Barbé i Lledó, va morir a la dècada dels anys quaranta a la edat de vint-i-cinc anys. A l'any 1934 formava par del CE.de Gracia, on tenia el carreg de president de la Secció d'Escalada, a més era soci actiu del GAM.

Fotografia retrospectiva del refugi Vicenç Barbé

Vicenç Barbé i Lledó

Rètols del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Rètol indicatiu a la cruïlla del coll de Guirló

El camí que mena al refugi

El refugi Vicenç Barbé

La porta d'entrada, on podrem llegir una placa commemorativa del dia de la inauguració

Interior del refugi

Refugi Vicenç Barbé, al sector de les Agulles (Montserrat)

Vista del Refugi Vicenç Barbé, amb la Portella Gran al fons

El refugi, durant les ultimes obres de millora

Vista panoràmica del refugi