LA COVA GRAN

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Aquesta cova resta situada en lloc més prolífic de Montserrat, pel que fa a cavitats, no gaire lluny d'aquí tenim les conegudes Coves del Salnitre, la Cova Freda o la Codolosa.
La Cova Gran no es ni de bon tros una cavitat de grans dimensions, el seu recorregut és d'uns quaranta metres, segurament el seu nom fa referencia a la seva amplia entrada.