TORRENT DE LA COMA DELS NAPS (MONTSERRAT)

Amb aquest recull d'imatges no tractem de fer una ressenya, si més no, un record d'un dels torrents més autèntics de la muntanya montserratina, que a dia d'avui resta prohibit al pas de qualsevol persona..........

D'acord amb la nova normativa del Patronat de la Muntanya de Montserrat, el Torrent de la Coma dels Naps, passa a esta dins del llistat de barrancs prohibits. Els detalls de tant criticable prohibicio els podreu trobar a;
http://www.muntanyamontserrat.net/


El torrent de la Coma dels Naps o de la Coma Baixa, és un dels llocs més feréstecs de la muntanya, amagat i pod freqüentat (jo mateix li fet una vintena de vegades i mai me creuat amb cap persona), un dels motius principals d'aquesta sol·licitud, es troba en la seva llarga aproximació; si es fa de pujada té dues vies d'entrada, la llarga Coma del Pastor (Pas de la Llastra), amb enllaç pel Camí del Cabrit, o l'entrada des del Castell per la Cova de l'Arcada i continuació pel camí abans esmentat. Si es vol fer de cara avall l'aproximació encara és més feixuga, doncs es té que arriba a la seva capçalera, sota mateix del Cilindre, per la Cova de l'Arcada, torrent de les Grutes i camí de Coll de Porc.
La prohibició d'aquest torrent és difícil d'entendre, es conegut que en aquesta zona certes rapinyaires si troben a gust i, segurament i continuarien, tant si s'escala, com si algú fa el torrent de la Coma dels Naps. Les vies d'escalada són de dificultat més aviat alta i, el torrent com ja he dit poc freqüentat; es podrien contar les persones que el fan en un any, sense gaires dificultats, amb tot això, és fa difícil trobar un motiu lògic a dita prohibició, com moltes de les prohibicions que últimament s'han dut a terme dins del món de l'escalada, un dels col·lectius que juntament amb els senderistes, té més cura del medi natural, a diferencia d'altres grups, la majoria motoritzats (4x4, motos, quads, caçadors etc), que pululant per la muntanya, amb menys restrincions.

Per altre banda els grans negocis turístics, creadors de grans infraestructures com són; les carreteres, aeris, cremalleres, aparcaments de pagament desmesurat, antenes de comunicació vols amb helicòpter, polígons industrials a peu de muntanya, zones d'esbarjo, restaurants de cap de setmana massificats, que trencant el silenci d'una zona que a escassos metres resta totalment prohibida pels escaladors, un grup que fa quasi cent anys que volta pel massis i, que en cap moment a estat el culpable de la desaparició d'espècies protegides. Esta clar que pel bon funcionament del medi ambient de la muntanya, cal regular certes coses, pro regular no vol dir eradicar i menys amb unes prohibicions, on sembla que l'únic objectiu es desviar l'atenció de les grans culpes, és més fàcil prohibir zones d'escalada o torrents poc freqüentats, que no donen cap mena d'ingrés, a regular negocis que donen altes rendibilitats.